Ljudläggning film

Ljudläggning och effektsättning av film

Förstärk intrycket med designat ljud!

Vill du skapa en känsla av närvaro och förmedla bestående intryck med din film är ljudet A och O. 

Lägg till en dimension i känsloupplevelsen med ett genomarbetat ljudspår, så har du bättre chanser att finnas kvar hos tittaren när filmen är slut. Med rätt ljud har du möjlighet att öppna dörrar till betraktarens inre.

 

Om filmljud

Beroende på vilken typ film du gör ställs olika krav på ljudet och dess roll i samanhanget. För dokumentär och röstbaserat material handlar det ofta om att få fram tydlighet och skapa en atmosfär av närvaro, eller att minimera oönskat ljud som kommit med i inspelningssituationen.

Vi restaurerar även bristfälliga ljudupptagningar och ser till så att variationer i ljudet mellan mikrofoner, olika situationer m.m. inte drar ner helhetsintrycket.

 


Hur låter det här..?

 

 Gröna tåget

Exempel Ljudläggning:

Gängkrig 145  
Cre8it: "Globe media"

 

 

© 2014 Dreamtune. Alla rättigheter reserverade.